Provozovatel:

Direct Courier s.r.o. I Rodinná 320/12 I 312 00 I PLZEŇ I IČ 27994198 I DIČ CZ27994198

Zapsáno v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni I oddíl C I vložka 20547

 

I. Subjekt zpracovávající Vaše osobní údaje

 

Společnost Direct Courier s.r.o. (dále jen „správce“), je oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje pro marketingové účely pouze s udělením informovaného souhlasu ke zpracování Vašich osobních údajů, a to na základě nařízení Evropského parlamentu a Evropské rady 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46ES (dále jen „nařízení GDPR“) a dle platného zákona o zpracování osobních údajů.

 

II. Podmínky udělení souhlasu

 

Informovaný souhlas ke zpracování osobních údajů je oprávněna udělit pouze fyzická osoba starší 18 let.

 

III. Osobní údaje zpracovávané výlučně pro marketingové účely

 

Osobní údaje, které zpracováváme, na základě Vašeho informovaného souhlasu jsou

  1. Jméno a příjmení
  2. E-mailová adresa, poštovní adresa a telefonní číslo
  3. U fyzických a právnických osob také název společnosti, sídlo společnosti a IČ společnosti

IV. Zdroj osobních údajů

 

Vaše osobní údaje, které zpracováváme k marketingovým účelům, získáváme výlučně od Vás.

 

 

V. Účely zpracování osobních údajů při udělení Vašeho informovaného souhlasu

 

Vaše osobní údaje zpracováváme výlučně za účelem oznámení o produktech a službách správce. Tato činnost zahrnuje obchodních sdělení, informace o pořádaných akcích, aktivitách, službách a výrobcích správce, a to s cílem přizpůsobit naši nabídku Vašim potřebám a zkvalitnit tak poskytované služby.

Správce Vás tímto informuje, že je oprávněn zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu, a to z důvodů jeho oprávněného zájmu, přičemž pro zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu se Váš souhlas nepožaduje.

Přímým marketingem se rozumí zasílání obchodních sdělení, která přímo souvisejí se službou nebo zbožím, a které bylo správcem již poskytnuto při plnění smlouvy, v jejímž rámci došlo k získání Vašich osobních údajů.

 

VI. Zpracování osobních údajů

 

Zpracování Vašich osobních údajů probíhá manuálně či automatizovaně.

Během zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování.

Vaše osobní údaje nepředáváme mimo země EU.

 

VII. Doba uchování osobních údajů

 

Udělený souhlas zůstává platný a účinný po dobu 3 let, pakliže jej neodvoláte.

Po skončení platnosti a účinnosti souhlasu dojde k úplnému odstranění Vašich osobních údajů.   

 

VIII. Vaše právo souhlas kdykoliv odvolat

 

Vámi udělený souhlas je dobrovolný. Jeho udělení můžete odmítnout, nebo udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat. Neudělení souhlasu, nebo jeho odvolání, nemá žádný vliv na Váš smluvní vztah se správcem, potažmo na využívání jím nabízených produktů a služeb, pro které není tento souhlas potřebný.

 

Souhlas můžete kdykoliv odvolat osobně a to prohlášením učiněným po předchozí domluvě v sídle správce. Písemně a to doručením odvolání souhlasu na adresu sídla správce. Případně elektronicky a to prohlášením na e-mailovou adresu dispecink@directcourier.cz, nebo pomocí odkazu určenému k odhlášení v již zaslaném obchodním sdělení.

V případě odvolání souhlasu vycházíme z předpokladu, že si již nepřejete, aby správce nadále zpracovával Vaše osobní údaje k výše uvedeným marketingovým účelům.

 

IX. Vaše další práva při zpracování osobních údajů

 

Máte právo nás požádat o poskytnutí informací ohledně osobních údajů o Vás zpracovávaných, a to zejména o účelu jejich zpracování, kategorii osobních údajů, příjemci osobních údajů, dostupných informacích o zdroji osobních údajů, nejsou-li získány přímo od Vás a době jejich uložení.

Rovněž máte právo nás požádat o opravu či výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě o omezení jejich zpracování. Také máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, právo na přenositelnost Vašich osobních údajů a právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00, Praha.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracovávání Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně, elektronicky či telefonicky prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

 

V Plzni, dne 1. 1. 2020